Giới thiệu

[Vietnamese below]

We are standing at one of the four important milestones of humanity

 

History has recorded three official industrial revolutions, changing the entire production and socioeconomic conditions of the world.

 

🚩The first industrial revolution was marked by the advent of steam engines to mechanize production.

 

🚩The second revolution is the emergence of electricity to create the mass production.

 

🚩The third is the explosion of electronics and information technology to automate production.

 

🔓 So what does the Fourth Industrial Revolution actually mean?🔓

 

❓How does Industry 4.0 change our lives?

 

❓How could the appearance of robots with artificial intelligence affect our lives and our work?

 

❓How does the demand for labor force change?

 

❓Could we win and master the robot, or would we fail and be eliminated?

 

❓How could we step out into the world that is constantly changing out there?

 

Outdated thinking cause the future to lag behind

 

🔅The whole world is preparing for a new era. And you - the young people - the future labor force, what have you prepared for the tsunami named "Industry 4.0" is about to land?

 

🔅Do you choose to "pick up the trend, step on the wave, overcome all the difficult barriers" or "look on and do nothing"?

 

⚜️Want to capture your destiny, change yourself now!⚜️

 

Join the forum: "VIETNAMESE YOUTH IN THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION" to:

 

🔅Find and update the latest developments of "Industry 4.0"

🔅Identify the challenges and opportunities brought about

🔅Update trend of the labor movement in the upcoming time.

🔅Take an overview of how the world changes from "round" to "flat".

🔅Stop overlooking technological advances and scientific breakthroughs.

 

*** Event agenda:

➡️19:00 - 19:05

Introduction

MC: Jonathan Dao - Emerging Innovation

 

➡️19:05 - 19:15

"4.0 Industrial Revolution" & Challenges that Vietnamese youth are facing?

Ms. Mary Tarnowka - Consul General of U.S. Consulate Ho Chi Minh City

 

➡️19:15 - 19:25

Clip about 1 year anniversary of UEH Connected

What are we going to do next?

Mr. Cong-Thang HUYNH - Founder of UEH Connected

 

➡️19:30 - 20:40

Panel discussion, Q&A

"Redefine the position of Vietnamese youth in the global labor market"

How could we prepare? 

✔️Speakers:

1. Ms. Phi Van Nguyen - Founder of Retail & Franchise Asia

2. Mr. Alexandre Sompheng - CEO Ekino Vietnam (Havas Group)

3. Mr. Nguyen Thanh Truong - Executive Vice President at Hoa Sen University

4. Mr. Richard Bale - Canadian Consul General

 

✔️Moderator:

Ms. Lien Hoang - Business correspondent at Bloomberg BNA

 

➡️20:40 - 21:00

Networking

 

In addition to sharing knowledge, information and networking, we are very excited to be celebrating our 1st Birthday. 1 year ago, on the 26th July 2016, UEH Connected was launched. Over the last year, we have developed online materials, held workshops, developed our 1-1 mentoring offer and produced guidance on a wide range of topics from social skills to the digital revolution.

 

Our first year would not have been so successful without the participation of members and collaborators from all over the country and the support from speakers. We will take a look back on what UEH Connected has gone through, what we have and have not done, and what UC's future work plans are.

 

Hopefully, the upcoming workshop is an opportunity for everybody to reunite, connect and share experience and knowledge even more. HAPPY 1ST BIRTHDAY UEH CONNECTED!

 

EVENT INFORMATION:

🔺Venue: University of Economics and Finance (UEF) - 16th Floor, 276 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

🔺Time: 7:00PM – 9:00PM on July 26, 2017

🔺Participation fee:  100,000 VND / person

 

_____________

Chúng ta đang đứng tại 1 trong 4 cột mốc quan trọng của nhân loại

 

Lịch sử đã ghi nhận 3 cuộc cách mạng công nghiệp chính thức, làm thay đổi toàn bộ nền sản xuất và các điều kiện kinh tế - xã hội của thế giới.

 

🚩Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được đánh dấu bằng sự ra đời của máy hơi nước.

🚩Cuộc cách mạng thứ 2 là sự xuất hiện của điện năng, và lần thứ 3 là sự bùng nổ của tin học và tự động hóa.

 

🔓Vậy cách mạng lần thứ 4 này là gì?🔓

 

❓“Industry 4.0” sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào?

 

❓Sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống và công việc của chúng ta?

 

❓Nhu cầu về nguồn lao động có gì thay đổi?

 

❓Chúng ta sẽ chiến thắng và làm chủ robot, hay thất bại và bị chúng đào thải?

 

❓Chúng ta sẽ là ai khi bước ra thế giới đang không ngừng biến đổi ngoài kia?

 

Tư duy lỗi thời, tương lai tụt hậu.

 

🔅Cả thế giới đang có những sự chuẩn bị ráo riết để bước vào một kỉ nguyên mới. Còn bạn - những công dân trẻ - nguồn lao động tương lai, bạn đã chuẩn bị gì cho ngọn sóng thần mang tên “Industry 4.0” đang sắp đổ bộ?

 

🔅Bạn chọn “đón đầu xu hướng, đạp lên trên ngọn sóng, sang bằng mọi rào cản khó khăn” hay “ đứng im chịu trận” ?

 

⚜️Muốn nắm bắt vận mệnh của mình, hãy thay đổi ngay từ bây giờ!⚜️

 

Tham gia forum: “VIETNAMESE YOUTH IN 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION” để:

 

🔅Tìm hiểu và cập nhật nhanh nhất các diễn biến của cơn bão “ Industry 4.0”

🔅Nhận diện được những thách thức, cơ hội mà nó mang lại.

🔅Cập nhật xu hướng chuyển dịch của ngành lao động trong thời gian sắp tới.

🔅Có cái nhìn toàn cảnh về cách mà thế giới của chúng ta thay đổi từ “tròn” sang “phẳng”

🔅Ngưng thờ ơ với những biến đổi như “vũ bão” của các đột biến thành tựu trong khoa học - công nghệ.

 

*** Lịch trình sự kiện:

 

➡️19:00 – 19:05

Introduction

MC: Jonathan Dao - Emerging Innovation

 

➡️19:05 – 19:15

“4.0 Industrial Revolution” & Challenge that Vietnamese youth is facing?

Ms. Mary Tarnowka – Consul General of U.S. Consulate Ho Chi Minh City

 

➡️19:15 – 19:25

Clip about 1 year anniversary of UEH Connected

What we do next?

Mr. Cong-Thang HUYNH – Founder of UEH Connected

 

➡️19:30 – 20:40

Panel discussion

“Redefine the position of Vietnamese youth in the global labor market”

How to prepare?

 

✔️Speakers:

1. Ms. Nguyen Phi Van - Founder of Retail & Franchise Asia

2. Mr. Alexandre Sompheng - CEO Ekino Vietnam ( Havas Group)

3. Mr. Truong Nguyen Thanh - Executive Vice President at Hoa Sen University

4. Mr. Richard Bale - Consul General of Canada

 

✔️Moderator:

Ms. Lien Hoang - Business correspondent at Bloomberg BNA

 

➡️20:40 – 21:00

Networking

 

----------------------------------------

 

▪️Ngoài các hoạt động chia sẻ kiến thức, thông tin và networking, đêm Forum 26.7 là sự kiện đặc biệt kỉ niệm một năm hoạt động của cộng đồng UEH Connected. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chặng đường dài mà UEH Connected đã đi qua, những gì chúng ta đã làm được, chưa làm được và những kế hoạch hoạt động tương lai của UC.

 

▪️Thay mặt Ban quản trị UEH Connected gửi lời cám ơn đến những thành viên đã đồng hành cùng với UC cho tới thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng đêm Forum sắp tới là cơ hội để tất cả thành viên, cộng tác viên có thể hội ngộ, kết nối, chia sẻ nhiều hơn và cùng nhau CHÚC MỪNG UEH CONNECTED TRÒN 1 TUỔI.

 

▪️THÔNG TIN SỰ KIỆN:

 

🔺Địa điểm: Trường đại học Kinh Tế Tài chính(UEF) - Tầng 16, 276 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM.

🔺Thời gian: 19h-21h ngày 26/7/2017

🔺Phí tham dự: 100.000 VND/ khách

-----------------------------------------------

 

Thông tin vé

General ticket

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Group ticket of 3

240.000 VND
Vé ngừng bán online

Group ticket of 5

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

UEH Connected

UEH CONNECTED was established as a non-government organization on July 11th 2016 when Mr. Cong Thang HUYNH wanted to create a community for the Vietnamese youth with activities and support services that would help them to fill the gap and shortage in skills, knowledge, adtitude and networks. Today, we are a large youth community in HCMC, serving more than 4000 members with a variety of programs and activities.

Liên hệ nhà tổ chức