Giới thiệu

Vở cải lương “Khát Vọng Vương Quyền- Thái Bình Công Chúa“

của Sân khấu Chí Linh - Vân Hà 

💖 Trân trọng giới thiệu kịch bản “ Khát Vọng Vương Quyền- Thái Bình Công Chúa “ sẽ được công diễn lúc 20g ngày 9/4/2022 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, vở diễn được đầu tư mới từ phục trang, âm thanh, ánh sáng ... Rất mong quý khán giả gần xa ủng hộ và giới thiệu cho nhiều người cùng xem!

Thông tin vé

Loại 1

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 2

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 3

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 4

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 5

600.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 6

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 7

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Loại 8

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Sân Khấu Chí Linh - Vân Hà

updating..

Liên hệ nhà tổ chức