Giới thiệu

 

A UNIQUE TRADITIONAL PERFORMANCE

MỘT VỞ DIỄN ĐỘC ĐÁO BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

 

 

The Four Palaces show is an innovative production of director Viet Tu, inspired by the ritual "Deity reincarnation" in Vietnamese Mother Goddess worship. The show attracted audience thanks to light, sound and cultural and spiritual content. Director Viet Tu said he spent three years to learn and took another one year to set up ideas. What he wants to do is to recreate the original "deity reincarnation" ceremony to introduce to international friends on their visit to Hanoi. The show is going to take place 12 times a month. The performance lasts 45 minutes, consisting of three parts corresponding to three sessions: "Chau De Nhi", "Mr. Hoang Muoi" and "Co Be Thuong Ngan".

(Vở diễn Tứ Phủ là sản phẩm sáng tạo đạo diễn Việt Tú, được lấy cảm hứng từ nghi lễ "Hầu đồng" trong tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam. Chương trình thu hút khán giả nhờ yếu tố ánh sáng, âm thanh và nội dung đậm văn hóa, tâm linh. Đạo diễn Việt Tú cho biết anh dành ba năm để tìm hiểu và mất thêm một năm lên ý tưởng dàn dựng. Những gì anh muốn là tái hiện nghi lễ "Hầu đồng" gốc của người Việt để giới thiệu cùng bạn bè quốc tế mỗi lần ghé thăm Hà Nội. Chương trình diễn ra 12 suất trong một tháng. Vở diễn kéo dài 45 phút, gồm ba phần tương ứng với ba giá hầu: "Chầu Đệ Nhị", "Ông Hoàng Mười" và "Cô Bé Thượng Ngàn").

 

Actors of the Four Palaces take the role of the "Thanh dong" and "Hau dang", which are both extremely important and indispensable in the reincarnation ritual. In the play, costumes of the art of reincarnation are honored by the details and meticulousness when two "Hau dang" help "Thanh dong" change clothes. In addition, audience will be immersed in the space of tradiational art when the Chau Liter (Vietnamese typical music of Mother Goddess worship) is harmonized with traditional folk musical instruments: drums, lute, zither and flute.

(Các diễn viên của Tứ Phủ hóa thân thành Thanh đồng và Hầu dâng vốn là hai nhân tố cực kì quan trọng và không thể thiếu được trong nghi lễ Hầu đồng. Trong vở diễn, những bộ khăn chầu, áo ngự của nghệ thuật Hầu đồng được tôn vinh bằng sự chi tiết và tỉ mỉ khi hai Hầu dâng trợ giúp Thanh đồng thay đổi trang phục. Bên cạnh đó, khán giả sẽ thực sự chìm đắm vào không gian nghệ thuật dân tộc khi những điệu Chầu văn (loại hình lễ nhạc đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt) được hòa cùng giai điệu với các nhạc cụ dân gian: trống, đàn nguyệt, đàn tranh và sáo.)

 

The show has received many ambassadors, cultural attaches from France, Italy, Poland, Hungary, Canada or UNICEF to attend and receive a lot of praise.

(Chương trình từng đón tiếp nhiều đại sứ, tùy viên văn hoá của Pháp, Italy, Ba Lan, Hungary, Canada hay UNICEF đến dự và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.)

 

Các Thanh Đồng trong buổi lễ thay trang phục nhiều lần với sự trợ giúp của cộng sự để hóa thành thánh thần. Đi kèm phần biểu diễn là các giai điệu chầu văn. Loại hình lễ nhạc này sử dụng nhạc cụ truyền thống như đàn nguyệt, sáo, phách, đàn bầu... Các làn điệu chính bao gồm: Bỉ, Miễu, Thổng, Phú Bình, Phú Chênh, Phú Nói, Đưa Thơ, Vãn, Dọc...

 

(The "Thanh dong" in the ceremony changed costumes with the help of associates to transform into Goddess. Accompanying the performance is the chanting melody. This type of ritual uses traditional instruments such as moonstone, flute, zither and beat. The main tunes include: Bi, Mieu, Thong, Phu Binh, Phu Chenh, Phu Noi, Do Tho, Van, Doc, etc.)

 

 

 

MORE PHOTOS FROM THE SHOW

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TẠI BUỔI DIỄN

 

 

 

 

 

 

 

SEAT MAP

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

 

 

 

 

 

Thông tin vé

VIP

199.000 VND
295.000 VND Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty Nhà hát Việt

Ðược thành lập vào năm 2013, Nhà Hát Việt có nhiệm vụ duy trì nét đẹp di sản văn hóa của Việt Nam và giới thiệu tới khán giả toàn cầu.
Vở diễn được dàn dựng và sản xuất bởi Nhà Hát Việt với sự kết hợp của nghệ thuật truyền thống và kỹ thuật sân khấu đương đại.
Nghệ sĩ và nghệ nhân tham gia chương trình là những người bản địa đến từ những nhà hát truyền thống hàng đầu.

Liên hệ nhà tổ chức