Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Combo Vé vào cửa + Áo

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé vào cửa VPF National Championship 2022

90.000 VND
Vé ngừng bán online

Áo VPF 2022 - Comeback Stronger

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Liên đoàn Powerlifting Việt Nam

The Vietnam Powerlifting Federation is proud to be a member of the International Powerlifting Federation.

Liên hệ nhà tổ chức