Giới thiệu

Webinar - QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TỪ XA - Thiết lập căn bản dành cho Work-From-Home

Trong vài tuần qua, các doanh nghiệp đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn. COVID-19 đã gây lo lắng và thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc.

Hội thảo trực tuyến này sẽ giải quyết và cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn giá trị khi áp dụng Work-From-Home trong đại dịch COVID-19. Khi các cá nhân được yêu cầu hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với người khác, các tổ chức phải lựa chọn phương án làm việc trực tuyến. Work-From-Home không còn là xu hướng, Work-From-Home đang trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Các Panelist và Diễn giả:

Quentin Bernard - Certified Executive Coach-Advisor Talent Acquisition-Talent Development-Organization Dev- Creator: VERITA Assessment©
Sam Javier - Managing Partner of PRAXIS Associates PH Co.
Paul Espinas - Founder & CEO of UPUP Technologies
Jamie Duncan - Learning Manager UpLearn

Thời gian: 24 tháng 4, 2020, 10h00 - 12h00 (GMT+7)
Chi phí tham dự: 118.000 vnđ

Thông tin vé

Online standard ticket

118.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

UpUp App

Up Up App is an interactive performance management and HR service that rewards employees for completing tasks and hitting targets. This gives the management team full visibility on productivity, allowing more time to focus on the business. When KPI’s or targets aren't hit, the software will alert the management team and suggest creative ways to help the individual achieve those goals. High achievers will be incentivised through a well curated list of rewards based on personal preferences and driven by strong partnerships within food, retail or entertainment promotions.

Liên hệ nhà tổ chức