Giới thiệu

Khi một em bé sẵn sàng nói “Có” trước một thử thách, một cơ hội hay một sự kiện xảy ra trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là em bé ấy cảm thấy được “mặt đất” dưới chân của mình. Hãy cùng Hà tìm hiểu “mặt đất” ấy được xây dựng nên bởi những điều gì và làm sao để những người làm cha mẹ có thể trở thành “mặt đất” của con hoặc giúp con có được một “mặt đất” vững vàng cho cuộc sống của chính mình dưới góc nhìn của lý thuyết “The Yes Brain”.

Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại một thực hành giản dị mà bất cứ cha mẹ nào cũng có thể làm cho con - kể chuyện – để hiểu vai trò của việc kể chuyện trong việc nuôi dưỡng một em bé với tâm hồn giàu có và tâm trí khỏe mạnh.

 

Thông tin vé

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

MAI:tri and Có Hiểu Có Thương Online Summit

MAI:tri and Có Hiểu Có Thương Online Summit

Liên hệ nhà tổ chức