Giới thiệu

Trên những chặng đường mình đi qua, mình có được bao cơ hội để hiểu hơn về bản thân và về cuộc sống. Mình nhận ra tất cả những gì đến với mình từ bên ngoài và cả những gì mình đã tạo tác trên hành trình này đều mong manh và không đưa tới một định nghĩa nào về con người mình, không phải lời giải cho câu hỏi "Mình là ai?".

Nhưng cũng chính nhờ đi qua những trải nghiệm trên hành trình này và không đánh đồng mình với những gì đã đến và đi, mình lại thấy ra đáp án cho câu hỏi đó. Lúc này, mình đang khoác lên mình vai trò của một người giáo viên mầm non.

 

Thông tin vé

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

MAI:tri and Có Hiểu Có Thương Online Summit

MAI:tri and Có Hiểu Có Thương Online Summit

Liên hệ nhà tổ chức