Giới thiệu

Chị Nguyễn Hương Linh là người sáng lập của MAI:tri, một không gian thực hành trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật và thực hiện các hoạt động cộng đồng giúp nuôi dưỡng thân-tâm-trí.

Chị vinh dự nhận học bổng toàn phần Fulbright năm 2017 và tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Trị Liệu Nghệ Thuật (MPS Art Therapy) tại School of Visual Arts (New York, Mỹ) năm 2020.

Tại SVA, chị đã được đào tạo chuyên sâu về sang chấn (trauma) và hoàn thành 960 giờ thực tập trị liệu nghệ thuật trong hai năm.

Sau khi tốt nghiệp, chị đã hoàn thành các khóa học về điều trị rối loạn căng thẳng do sang chấn (PTSD), ứng dụng chánh niệm với hiểu biết về sang chấn (trauma sensitive mindfulness), trị liệu nghệ thuật sáng tạo với hiểu biết về sang chấn (trauma-informed expressive arts therapy) và thân nghiệm kết hợp (integrative somatic embodiment) trong phục hồi sau sang chấn

 

Thông tin vé

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

MAI:tri and Có Hiểu Có Thương Online Summit

MAI:tri and Có Hiểu Có Thương Online Summit

Liên hệ nhà tổ chức