Giới thiệu

Đêm chung kết cuộc thi MASTERMIND 2019. 

Thông tin vé

Vé dành cho khán giả tham dự

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé dành cho khán giả tham dự chung kết MASTERMIND 2019

Nhà tổ chức

EC - FTU

Câu lạc bộ Tiếng Anh Đại học Ngoại thương

Liên hệ nhà tổ chức