Giới thiệu

Business Acumen - Nhạy bén kinh doanh là một năng lực mang tính sống còn trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh và diễn biến phức tạp.

Có nhạy bén kinh doanh, là có được sự hiểu biết sâu sắc các yếu tố phức tạp khác nhau - những yếu tố có thể tác động đến hoạt động kinh doanh và có khả năng ra quyết định đúng mang lại hiệu quả kinh doanh hay hoàn thành mục tiêu chiến lược theo định hướng tổ chức.

NỘI DUNG CHÍNH:

Phương pháp phát triển và nâng cao năng lực:

 • Tư duy chiến lược
 • Tầm nhìn chiến lược
 • Hiểu về tài chính doanh nghiệp
 • Trải nghiệm mô phỏng kinh doanh

KÍNH MỜI

 • Giám đốc các bộ phận chức năng
 • Các Anh/Chị quan tâm và làm công tác learning & development
 • Chủ doanh nghiệp, các Anh/Chị tham gia quá trình hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh
 • Các Anh/chị quan tâm và mong muốn phát triển tư duy chiến lược và nhạy bén kinh doanh

Tư vấn và hỗ trợ thông tin:

Ms. Tuyền
(028) 3930 2242 - 3930 2243 - 0903 708 084
Email: Clientservice@bemind.com.vn

 • Ngày: 24.04.2020
 • Thời gian: 10:00 – 11:00
 • Hình thức: trực tuyến qua phần mềm Zoom
 • Phí tham dự: Không thu phí

Thông tin vé

Invitation

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.

Liên hệ nhà tổ chức