Giới thiệu

➤ Nội Dung
-----------

Trở thành Lead Developer hoặc Technical Lead trong đội là một trách nhiệm lớn lao, là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng việc chuyển đổi sẽ là một chút trở ngại.

Có một sự khác nhau rất lớn giũa trách nhiệm của bạn và công việc. Và việc chịu trách nhiệm như một phần của nhóm.

Rất nhiều Lập Trình Viên làm rất tốt công việc của họ nhưng kết thúc không mấy tốt đẹp khi họ được đẩy lên vị trí cao hơn (Lead Developer). Bởi vì họ đã không được chuẩn bị trước việc có nhiều hơn trách nhiệm liên quan.

➤Chủ đề
-----------

Kinh nghiệm chỉ đạo 200 developers tại các công ty phương Tây. 

Giao tiếp dành cho những người đồng nghiệp
- Sự khác biệt (Văn hoá, cách nhìn).
- Các vấn đề (Xung đột, không hiểu nhau).
- Giải pháp (Làm sang tỏ, tự do ngôn luận, sự thật).

Rút kinh nghiệm và học hỏi từ thất bại

➤ Diễn Giả
-----------

Chúng tôi trân trọng có sự tham gia của Trưởng Công Nghệ (Tech Lead) của công ty phần mềm Visma từ Nauy.

Anh Chi Nguyen, Aglie Lead, 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu về: C#, WCF, SQL Server, Scrum Master ….


English version: 

➤ Content:
-----------

Becoming a lead developer or technical lead on a team is a great responsibility and can be an excellent career opportunity, but the transition to this role can be a little jarring.

There is a big difference between being responsible for yourself and your work and being at least partially responsible for the work of an entire team.

Many programmers who do excellent work on their own end up flaming out when they are promoted to a developer lead position because they are not prepared for the extra responsibility involved.


➤ Topic:
-----------

Communication for collaboration
- The differences (cultures, view points)
- The problems (conflict, misunderstanding)
- The solutions (clarification, freedom of speech, trust) 

#Retrospective and Learning from failure. 


➤ Speakers:
-------------
We’re honored to have the participation of tech lead of Visma software from Norway.

1. Anh Chi Nguyen, Agile leads, 10 years Experiences specialties: C#, WCF, SQL Server, Scrum Master, Agile/Lean management, Lean Startup practices

➤ Agenda: 
------------

6.45 pm Register

6.55 pm Company Opening intro 

7.00 pm Workshop start

8.00 pm Q&A 

8.30 pm Networking & speed dating with speaker

9.00 pm Leaving


➤ Registration:
------------
You can register for a ticket at: https://ticketbox.vn/event/women-in-tech-series2-lead-developers-soft-skills-2017-64217/39335

20 seat only: Registers as soon as possible.

Thông tin vé

Limited ticket

150.000 VND
250.000 VND Vé ngừng bán online

Only limited for 20 seat.

Nhà tổ chức

Codecampvn

Codecamp is a community workshop that helping to train more than 1 millions developers.

Liên hệ nhà tổ chức