Giới thiệu

𝗖𝗵𝘂́ 𝘆́!

Vũ trụ 𝗪𝗢𝗡𝗗𝗘𝗥𝗟𝗢𝗦𝗧 đang ĐIÊN CUỒNG xâm lấn thực tại này. Mọi thứ trên thế giới hiện thực đang dần sụp đổ.

Ẩn nấp trong vũ trụ ấy là những 𝗔́𝗖 𝗠𝗢̣̂𝗡𝗚 kinh hoàng mà con người chưa từng đối diện hay là THIÊN ĐƯỜNG ngập tràn niềm vui mới của nhân loại ??

MỘT THẾ GIỚI MỚI đang đến

𝗪𝗢𝗡𝗗𝗘𝗥𝗟𝗢𝗦𝗧 𝟬8.𝟬𝟳 | 𝗚𝗘𝗧 𝗠𝗔𝗗. 𝗚𝗘𝗧 𝗟𝗢𝗦𝗧. 𝗚𝗢 𝗛𝗔𝗥𝗗. 𝗚𝗢 𝗪𝗢𝗡𝗗𝗘𝗥𝗟𝗢𝗦𝗧 𝟮𝟯:𝟬𝟬 - 𝗧𝗜𝗟𝗟 𝗟𝗔𝗧𝗘

𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘! GA: 350.000VNĐ/PAX (+ 01 FREE DRINK)

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉ KᗩᔕᕼO ᑕᒪᑌᗷ 𝟎𝟗𝟕𝟕 𝟓𝟎𝟐 𝟓𝟎𝟐 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏𝟏, 𝟗𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢, 𝐃𝟏 #KASHO #WONDERLOST #GETMAD #GETLOST #GOHARD #KASHOPLANET #LETSGO#CHEER #JOY #YOUTH #FUN #DANCE #BESTCLUBS #NIGHTLIFE #SAIGON

Thông tin vé

TICKET GA

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Including 1 FREE DRINK

Nhà tổ chức

KASHO CLUB

KASHO CLUB

Liên hệ nhà tổ chức