Giới thiệu

Mô phỏng kinh doanh là việc học qua trải nghiệm thực tế và học qua quá trình tự khám phá. Chúng tôi có niềm tin vững chắc với phương pháp này người học được thúc đẩy, kích thích và ứng dụng các bài học nhanh nhất một cách chủ động đầy hào hứng.

 

HỌC QUA TRẢI NGHIỆM

Mô phỏng kinh doanh đưa kiến thức và thông tin cho người học thiết lập doanh nghiệp giả lập như bối cảnh hoạt động kinh doanh trong thực tế, mọi người sẽ làm việc theo nhóm, đưa ra quyết định và trải nghiệm kết quả hay hậu quả trực tiếp từ mỗi quyết định trong quá trình vận hành doanh nghiệp mô phỏng.

Điều này cho phép người học, học hỏi từ chính những sai lầm của mình, tự điều chỉnh và thực hành “kiến thức mới” bằng cách áp dụng vào công việc thực tế.

TƯƠNG TÁC & CAM KẾT

Mỗi nhóm có thể kiểm soát và biết kết quả ngay lập tức cho những hành động của nhóm. Kết quả sẽ được hướng dẫn, đánh giá và phân tích, do đó mọi người phải phối hợp cùng làm việc và học hỏi lẫn nhau.

GIẢ LẬP NHƯNG THỰC TẾ

Cái hay của mô phỏng kinh doanh là xây dựng doanh nghiệp giả lập trên cơ sở hoạt động doanh nghiệp trong thực tế. Nên việc “Chiến thắng” trên thao trường kinh doanh không đến từ những thay đổi nhỏ về chiến lược mà đến từ hàng loạt những quyết định từ những bộ phận chức năng khác nhau trong doanh nghiệp từ hoạt động điều hành, tài chính, sản xuất, kinh doanh-tiếp thị.

TRẢI NGHIỆM NHIỀU VAI TRÒ

Mô phỏng kinh doanh mô hình hóa tất cả các chức năng hoạt động của một doanh nghiệp. Người tham gia của mỗi nhóm có thể trải nghiệm các vai trò chức năng khác nhau ngoài chuyên môn của mình ví dụ Kế toán trưởng có thể trải nghiệm vai Giám đốc kinh doanh tiếp thị, hoặc CEO…để học hỏi được nhiều hơn và có tầm nhìn lớn hơn.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG: “TÀI CHÍNH KINH DOANH CHO LÃNH ĐẠO”

Người tham dự được trao quyền và được mời đảm nhận vị trí chủ doanh nghiệp mô phỏng sẽ điều hành và giải quyết những thử thách thực sự khó khăn thông qua một loạt các tình huống mô phỏng hoạt động kinh doanh nền tảng của doanh nghiệp. Qua đó người tham gia sẽ học trực tiếp cách ra quyết định kinh doanh, sử dụng tài nguyên và cải thiện năng suất tốt hơn.

(*) Chương trình chỉ dành cho Khách mời.

Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Thông tin vé

INVITATIONAL ONLY

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

(*) Chương trình chỉ dành cho Khách mời.
Cảm ơn anh/chị đã quan tâm đến chương trình.
Các anh/chị vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Nhà tổ chức

The Beautiful Mind Consulting

Beautiful Mind được thành lập vào năm 2009 với ý tưởng làm cho mọi người hiểu và nhận thức các vấn đề một cách dễ hiểu, vui và nhanh nhất, nhằm tạo cảm xúc giúp thôi thúc mọi người nhận thấy cần tham gia giải quyết vấn đề một cách tự nguyện.

Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện và tư vấn về truyền thông và thực thi chiến lược qua các phương tiện giải trí như qua phim ảnh, trò chơi kinh doanh tương tác hay qua mô hình kinh doanh giả lập, mô phỏng các tình huống kinh doanh thực tế để giúp người tham gia trải nghiệm, nhận ra vấn đề, làm chủ các giải pháp và hơn hết giúp nâng cao khả năng tự khám phá, học hỏi nhanh để có thể hiện thức hóa tầm nhìn của chính người học và của doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức