Giới thiệu

🗨 WORKSHOP: Chia sẻ kinh nghiệm KINH DOANH

Ⓑ BÍ QUYẾT " XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH"
🔈 Được chia sẻ bởi:

_______MR. NGUYỄN THỌ NHẤT________

🗂 FOUNDER, CHAIRMAN, CSO: Công ty Tập Đoàn Việt ,Công Ty Cổ phần Công Nghệ & Truyền Thông Thương Hiệu Việt Nam, Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính, Kế Toán, ISMART Việt Nam ,Viện Đào Tạo Marketing Online TDV, Trung Tâm dạy nghề Số 1,Trung Tâm Bảo Trì Số 1.
========================
✦ Giá trị nhận lại sau buổi Workshop:
 Công thức thành công của tất cả các tỷ phú trên Thế Giới.
 Nguyên Lý 3P tuyệt vời trong Learn: Purpose, Process, People .Giúp bạn:
Xây dựng hệ thống quy trình bài bản
Xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng
 Học được quy trình Push và Pull trong sản xuất của mình để sử dụng các nguồn lực sao cho hiệu quả nhất.
 Học được Quy trình PDCA và thực hiện nó
Cụm trừ P-D-C-A là viết tắt của:
Plan - Lập kế hoạch.
Do – Thực hiện kế hoạch đã lập.
Check – Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.
Action – Thực hiện điều chỉnh, cải tiến thích hợp, sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch điều chỉnh cải tiến này và thực hiện chu trình P-D-C-A mới
 Bạn học được quy trình Tìm ra Customer insight - Hành vi của khách hàng mục tiêu của mình
Tham Gia Ngay để nhận được những chia sẻ Quan Trọng và Cần Thiết cho Việc Kinh Doanh Của bạn.
=========================
 

Thông tin vé

Vé miễn phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

TDV Media

Viện Đào Tạo Kinh Doanh và Marketing Online TDV Media

Liên hệ nhà tổ chức