Giới thiệu

Đánh giá nhân viên; khen thưởng cuối năm là hoạt động thường niên ở hầu hết các doanh nghiệp. Nhưng đây
cũng là bài toán vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn nội bộ. Tiêu chí đánh giá, cách thức tiến hành đánh giá,
công thức phân chia thưởng sao cho hợp lý và công bằng đang làm đau đầu các lãnh đạo doanh nghiệp & quản lý
nhân sự. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để:
- Xây dựng được các tiêu chí đánh giá nhân viên HỢP LÝ?
- Tiến hành đánh giá cuối năm HIỆU QUẢ?
- So sánh tỷ trọng đóng góp & mức độ quan trọng của các bộ phận RÕ RÀNG?
- Cách thức xác định & phân chia quỹ thưởng CÔNG BẰNG?
Chương trình hội thảo “Đánh giá nhân viên & khen thưởng cuối năm” giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp,
quản lý nhân sự tìm ra đáp án cho các bài toán trên với:
1. Trải nghiệm thực tiễn của các chuyên gia
2. Góc nhìn 3 chiều từ Lãnh đạo – quản lý nhân sự - người lao động
Vietnam’s first online ticketing and event management platform

3. Các phương pháp, công thức best practices
Chương trình có sự tham gia của:
- Diễn giả Trang Nguyễn: Trên 15 năm làm Giám đốc nhân sự, phụ trách nhân sự tại FPT, CMC Group, T&T lâm
nghiệp, Vingroup, KDI Group, Anphat Plastic,Văn Phú Invest…
- Diễn giả Vân Lê: Trên 15 năm làm Giám đốc nhân sự, phụ trách nhân sự: Tecomen Group, CMC Group, CHG
Group…

Thông tin vé

Standard

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty Cổ phần giá trị cộng đồng SSKPI

Đơn vị tổ chức sự kiện

Liên hệ nhà tổ chức