Giới thiệu

Thông tin vé

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Tiệm Cà Phê - Gốm La Tacita

Nơi những giá trị truyền thống được lưu giữ và lan toả tới người yêu mến nghệ thuật giản đơn.

Liên hệ nhà tổ chức