Giới thiệu

English below

** Quận 1 - WORKSHOP VẼ TRANH MÀU NƯỚC -  ADULT WATER COLOR PAINTING WORKSHOP – THỨ SÁU 9/10 – 6:00 PM **

𝗖𝘂𝗽𝘀 𝗼𝗳 𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀

"Ngày tháng đẹp biết bao nhiêu
Hẹn nhau một chén trà chiều đi anh.."

Thông tin workshop
- Phí tham dự: 300,000 vnd
- Khung tranh: canson A4
- Thời gian: 2 tiếng
- Người hướng dẫn: Ms. Phương

------------------ English Version -----------------

** ADULT WATER COLOR PAINTING WORKSHOP FRIDAY 9/10– 6:00 PM - DISTRICT 1 **

𝗖𝘂𝗽𝘀 𝗼𝗳 𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀

- Fee: 300,000 vnd
- Size: Canson A4
- Duration: 2 hrs
- Intructor: Ms. Phuong

 

Thông tin vé

Drawing Workshop Ticket

300.000 VND
380.000 VND Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..)

Drawing Workshop Ticket - 2 Persons

600.000 VND
720.000 VND Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..) cho 2 người

Nhà tổ chức

Legend Art

Legend Art strives to cultivate future leaders on an international art academic platform imparting professional art education. The academy assists and develops our eager natures through creative, intellectual, psychological, and aesthetic aspects, in addition to accentuating our cores with artistic principles and values.

Liên hệ nhà tổ chức