Giới thiệu

*English below

** WORKSHOP MÀU NƯỚC - WATERCOLOR ADULT PAINTING WORKSHOP – THỨ SÁU
21/8 – 6:00 PM – QUẬN 1 **

✨DREAMINGLAND ✨
Một chút sương, một chút khói, một chút trùng điệp, một chút mộng mơ...
Đăng kí ngay với Legend Art để tham dự buổi vẽ màu nước đậm chất thơ bạn nhé!
- Phí tham dự: 350,000 vnd
- Khung tranh: A4
- Thời gian: 3 tiếng
- Người hướng dẫn: Ms. Tran
------------------ English Version -----------------
** ADULT WORKSHOP FRIDAY 21/8 –6:00 PM - DISTRICT 1 **
✨DREAMING LAND✨

A few of mist, a few of smog, a few at a dreaming land...
- Fee: 350,000 vnd
- Size : A4
- Duration: 3 hrs
- Intructor: Ms. Tran

Book your ticket NOW!

Thông tin vé

Workshop Drawing Ticket - 1 Person

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm khung tranh, màu vẽ dành cho 1 người

Workshop Drawing Ticket - 2 Persons

660.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm khung tranh, màu vẽ dành cho 2 người

Nhà tổ chức

Legend Art

Legend Art strives to cultivate future leaders on an international art academic platform imparting professional art education. The academy assists and develops our eager natures through creative, intellectual, psychological, and aesthetic aspects, in addition to accentuating our cores with artistic principles and values.

Liên hệ nhà tổ chức