Giới thiệu

English below

** WORKSHOP VẼ TRANH - ADULT PAINTING WORKSHOP – THỨ SÁU 14/8 – 6:00 PM – QUẬN 1 **

✨✨ 𝑬𝒍𝒆𝒈𝒂𝒏𝒕 𝑭𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈𝒐✨✨


Hồng Hạc gần như là đặc trưng của vùng nhiệt đới và luôn thu hút ánh nhìn. Nàng hồng hạc của Legend Art luôn luôn kiềm diễm và rất nổi bật bạn nhé. 
Đăng kí ngay với Legend Art để tham dự buổi vẽ Hồng Hạc để làm sáng bừng mùa hè này nha!
- Phí tham dự: 380,000 vnd
- Khung tranh: canvas 40 x 50 cm
- Thời gian: 3 tiếng
- Người hướng dẫn: Ms. phương


------------------ English Version -----------------


** ADULT WORKSHOP FRIDAY 14/8 –6:00 PM - DISTRICT 1 **
✨✨ 𝑬𝒍𝒆𝒈𝒂𝒏𝒕 𝑭𝒍𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈𝒐✨✨


This Summer, we will have a reunion with Flamingo. Register with us now to bring back this beautiful Flamingo for this summer - A flamingo with full of colors, full of feeling of tropical area. 
- Fee: 380,000 vnd
- Size Canvas: Canvas 40 x 50 cm
- Duration: 3 hrs
- Intructor: Ms. Phuong

Thông tin vé

Drawing Workshop Ticket

380.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..)

Drawing Workshop Ticket - 2 Person

730.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..) cho 2 người

Nhà tổ chức

Legend Art

Legend Art strives to cultivate future leaders on an international art academic platform imparting professional art education. The academy assists and develops our eager natures through creative, intellectual, psychological, and aesthetic aspects, in addition to accentuating our cores with artistic principles and values.

Liên hệ nhà tổ chức