Giới thiệu

English below

** Quận 1 - WORKSHOP MÀU NƯỚC BOOKMARK - ADULT WATER COLOR BOOKMARK WORKSHOP – THỨ SÁU 16/10 – 6:00 PM **

𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲 𝐛𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭

Tuần này bạn đã đọc thêm được trang sách mới nào chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu từ việc chuẩn bị 1 chiếc bookmark để lên tinh thân trước đi ^^
Tự tay làm một tập bookmark thật xinh xẻo để thay đỗi mỗi ngày nè.

Thông tin workshop
- Phí tham dự: 150,000 vnd
- Thời gian: 2 tiếng
- Người hướng dẫn: Ms. Tran

------------------ English Version -----------------

** ADULT WATERCOLOR BOOKMARK WORKSHOP FRIDAY 16/10– 6:00 PM - DISTRICT 1 **
𝐆𝐚𝐥𝐚𝐱𝐲 𝐛𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭

Inbox, call for registration now!
- Fee: 150,000 vnd
- Duration: 2 hrs
- Intructor: Ms. Tran

 

Thông tin vé

Drawing Workshop Ticket

150.000 VND
380.000 VND Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..)

Drawing Workshop Ticket - 2 Persons

300.000 VND
720.000 VND Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..) cho 2 người

Nhà tổ chức

Legend Art

Legend Art strives to cultivate future leaders on an international art academic platform imparting professional art education. The academy assists and develops our eager natures through creative, intellectual, psychological, and aesthetic aspects, in addition to accentuating our cores with artistic principles and values.

Liên hệ nhà tổ chức