Giới thiệu

**QUẬN 1**- WORKSHOP VẼ TRANH CUỐI TUẦN (WEEKEND PAINTING WORKSHOP) - THỨ SÁU (FRI) 29/5 – 6:00 PM - QUẬN 1
✨✨ GALAXY NIGHT ✨✨
“ Bầu trời đêm ảo diệu, tràn đầy ánh sao như muốn bao trùm tất cả. Đêm huyền diệu, đêm của bầu trời đầy sao”

Hãy đăng kí với Legend Art Quận 1 để tham dự Workshop vẽ tranh cho tuần này bạn nhé..^^

- Phí tham dự: 380,000 vnd
- Khung tranh: 40 x 50 cm
- Thời gian: 3 tiếng
- GV Hướng dẫn: Ms. Phương

️☼☼Địa chỉ: 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1.
☼☼HOTLINE: 0901 662 139
☼☼Email: info.legendart@gmail.com

------------------ English Version -----------------
** ACRYLIC PAINTING WORKSHOP FRIDAY 29/5 - 6:00 PM – DISTRICT 1 **
“ How do you name it? Night of stars or Starry Night” – Join us to paint this wonderful
painting

- Fee: 380,000 vnd

- Size Canvas: 40 x 50 cm
- Duration: 3 hrs
- Intructor: Ms. Phuong

☼☼Address: 60 Dang Dung, Tan Dinh Ward, District 1
☼☼HOTLINE: 0901 662 139
☼☼Email: info.legendart@gmail.com

Thông tin vé

Drawing Workshop Ticket

380.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..)

Drawing Workshop Ticket - 2 Person

720.000 VND
Vé ngừng bán online

Đã bao gồm tất cả các dụng cụ cần thiết (khung tranh, màu..) cho 2 người

Nhà tổ chức

Legend Art

Legend Art strives to cultivate future leaders on an international art academic platform imparting professional art education. The academy assists and develops our eager natures through creative, intellectual, psychological, and aesthetic aspects, in addition to accentuating our cores with artistic principles and values.

Liên hệ nhà tổ chức