Giới thiệu

                                           Bữa tiệc âm nhạc chào năm mới trên biển lãng mạn nhất

Thông tin vé

Trăng Non - Người lớn

800.000 VND
Vé ngừng bán online

1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà

Trăng Non - Trẻ em

400.000 VND
Vé ngừng bán online

1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà

Chạng Vạng - Người lớn

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

1 Snack + 1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà

Chạng Vạng - Trẻ em

500.000 VND
Vé ngừng bán online

1 Snack + 1 Drink và 1 vé WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà

Hoàng Hôn - Người lớn

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé Free Buffet
- Free flow soft drink
- Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà

Hoàng Hôn - Trẻ em

900.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé Free Buffet
- Free flow soft drink
- Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà

Hoàng Hôn - VIP - Người lớn

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé Free Buffet
- Free flow soft drink
- Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà
- Dành cho 20 khách hàng ngồi ở vị trí đẹp nhất và áp dụng 2 vé/đơn hàng

Hoàng Hôn - VIP - Trẻ em

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

- Vé Free Buffet
- Free flow soft drink
- Vé tham gia WOW SUNSET SHOW - Chúc tết mọi nhà
- Dành cho 20 khách hàng ngồi ở vị trí đẹp nhất và áp dụng 2 vé/đơn hàng.

Nhà tổ chức

Wow Sunset Show

Wow Sunset Show

Liên hệ nhà tổ chức