Giới thiệu

(En français plus bas)

Nhạc cổ và nhạc đương đại

XƯA TRƯỚC NAY SAU

"Xưa Trước - Nay Sau" là một sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và cổ nhạc Việt Nam thông qua các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt Nguyễn Thiện Đạo và các sáng tác âm nhạc của các nghệ sĩ âm nhạc cổ truyền. Trong dịp hội ngộ đặc biệt tại sân khấu L’Espace lần này, Hanoi New Music Ensemble và Đông Kinh Cổ Nhạc sẽ trình diễn các tác phẩm : Khói Trương Chi soạn cho đàn Bầu năm 2004 của Nguyễn Thiên Đạo;  Nhạc cổ - thơ Thiền - Tụng Nhạc Phật Giáo; Khói Sóng soạn cho đàn Tranh năm 2005 của Nguyễn Thiên Đạo; Nguyệt Hạo (tuồng cổ); Khói Khói soạn cho sáo Trúc năm 2005 của Nguyễn Thiên Đạo; Ru kệ (Chèo cổ) và Nhạc lễ hội Phật giáo.

Giá vé 210 000 VND
Giá vé thành viên 130 000 VND
Giá vé sinh viên 100 000 VND
Giá vé ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30.11.2018 

------------

Musique folklorique et contemporaine

l'ANCIEN EST NOUVEAU, LE NOUVEAU EST ANCIEN

"L'Ancien est nouveau, le nouveau est ancien" est un mariage entre musique contemporaine et musique ancienne du Vietnam à travers des oeuvres du compositeur français d’origine vietnamienne Nguyen Thien Dao et des créations musicales de la communauté des artistes de musiques traditionnelles du Vietnam. 

Au programme, Khói Trương Chi pour monocorde de Nguyen Thien Dao (2004); Musique ancienne - Poème zen - Musique bouddhiste; Khoi Song pour cithare à 16 cordes de Nguyen Thien Dao (2005), Nguyet Hao (Tuong ancien); Khoi Khoi pour flûte de Nguyen Thien Dao (2005); Ru Ke (jeu théâtral ancien) et musique bouddhiste. 

Tarif 210 000 VND
Tarif membre 130 000 VND
Tarif étudiant 100 000 VND
Tarifs réduits jusqu'au 30.11.2018
 

Thông tin vé

Tarif I Giá vé

210.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif membre I Giá vé thành viên

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Tarif étudiant I Giá vé sinh viên

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP TẠI HÀ NỘI-L'ESPACE

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và các nước Pháp ngữ. Đây là trung tâm giảng dạy tiếng Pháp và là một trong những địa chỉ quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức