Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Khăn “Yên Ấm Mát”

119.000 VND
Vé ngừng bán online

Khăn “Yên Ấm Mát”

Túi “Tò Te”

149.000 VND
Vé ngừng bán online

Túi “Tò Te”

Dây đeo “Yên Tâm”

99.000 VND
Vé ngừng bán online

Dây đeo “Yên Tâm”

Giấy thủ công “Không Gấp Gáp”

49.000 VND
Vé ngừng bán online

Giấy thủ công “Không Gấp Gáp”

Bundle full (Túi + Khăn + Dây + Giấy)

353.000 VND
Vé ngừng bán online

Bundle full (Túi + Khăn + Dây + Giấy)

Bundle Túi + Khăn + Giấy

285.000 VND
Vé ngừng bán online

Bundle Túi + Khăn + Giấy

Bundle Túi + Dây + Giấy

267.000 VND
Vé ngừng bán online

Bundle Túi + Dây + Giấy

Bundle Khăn + Dây + Giấy

240.000 VND
Vé ngừng bán online

Bundle Khăn + Dây + Giấy

Nhà tổ chức

LIRICO x DOUBLE U

Công ty Truyền thông và Giải trí LIRICO & Công ty Truyền thông Giải trí DOUBLE U

Liên hệ nhà tổ chức