Giới thiệu

Hội nghị Kinh tế học mở rộng 2018

“Kinh tế học trong bối cảnh Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư”

 

Thời gian

Nội dung

Diễn giả

8:00-8:30

Đăng ký đại biểu

8:30-8:45 

Chào mừng

TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng,

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

8:45-9:00

Phát biểu khai mạc

Nguyễn Việt Hoàng, Giám đốc

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics)

9:00-10:15

Phần 1: Kinh tế học 4.0

Nghiên cứu trong kinh tế: phương pháp và một số hướng nghiên cứu hiện nay

Ứng báo lạm phát sử dụng Big Data

TS. Nguyễn Việt Cường, Phó viện trưởng, Viện Chính sách công và Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

10:15-10:45

Giải lao và chụp ảnh lưu niệm

10:45-12:00

Phần 2:

Học kinh tế và quản trị ở Pháp: Cơ hội và học bổng

 

Ông Rolland-Piegue Etienne, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

12:00-13:30

Ăn trưa

13:30-14:45

Phần 3:

Hiểu và đi trong Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

 

“Sự phá hủy sáng tạo” như một phần thiết yếu của kinh tế thị trường: Uber, Grab, Bitcoin và Kinh tế học của Schumpeter

GS. TS. Hồ Tú Bảo, Viện trưởng, Viện John Von Neumann, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

 

PGS. TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)

14:45-15:00

Giải lao

15:00-16:45

Phần 4: Giao lưu cùng các nhà nghiên cứu kinh tế trẻ

ThS Lê Anh Khánh Minh, Đại học Queensland, Úc

ThS. Trần Lệ Thùy, Giám đốc, Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển (VUSTA)

16:45-17:00

Phát biểu bế mạc

Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics)

Thông tin vé

Standard

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Early Bird

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Broaden Economics

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR

Liên hệ nhà tổ chức

News