Giới thiệu

Hội thảo báo cáo công nghệ iBeacon tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Bạn muốn nắm bắt, thử nghiệm, trải nghiệm, học hỏi công nghệ iBeacon mới nhất từ Apple ?
Bạn muốn trong mấy tiếng đồng hồ tại Workshop nắm bắt tất cả kinh nghiệm về công nghệ iBeacon ?
Bạn muốn biết công nghệ iBeacon như thế nào ? mắt thấy tai nghe iBeacon demo như thế nào ?Bạn muốn biết công nghệ iBeacon có mang lại lợi ích gì cho mình ? hay cho công việc của mình hay không ?
Bạn muốn gặp gỡ trao đổi thông tin kinh nghiệm với những người đã và đang triển khai iBeacon ?

Tất cả sẽ có tại iBeacon Technology Workshop @HCM

Nội dung chương trình:

- iBeacon introduction & latest update from the worldwide market
- iBeacon business demand
- iBeacon Bussiness Innovation Idea
- iBeacon demostrators (include ibeacon proximity, indoor mapping & indoor positioning)
- Discussion
- How to implement iBeacon to Vietnam 

with Open iBeacon infrastructure project

Thời dự kiến: 01 hours 30 minutes

Thông tin vé

ibeacon

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Bích Ngọc Technology

Công ty công nghệ iBeacon hàng đầu ở Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức

News