Giới thiệu

Nội dung khoá học bao gồm:

  • Module 1: Giới thiệu về IIBA và các chứng chỉ. 
  • Module 2: Tiếp xúc với phương pháp phân tích và tiếp cận trong IIBA
  • Module 3: Tìm hiểu sâu hơn về IIBA
  • Module 4: Quản lí requirements và trao đổi thông tin trong IIBA
  • Module 5: Phân tích doanh nghiệp với BABOK v3
  • Module 6: Phân tích requirements
  • Module 7: Xác định và đánh giá giải pháp.

Thông tin vé

IIBA Hà Nội

15.300.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty Cổ Phần Đào tạo và Tư vấn BAC

BAC là một công ty chuyên về đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu phân tích, hỗ trợ và đánh giá dự án cũng như các khóa đào tạo theo yêu cầu. Đặc biệt, các khóa học Business Analyst (BA) của chúng tôi không chỉ là chìa khóa giúp các cá nhân trở thành một chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm mà còn mang đến cho doanh nghiệp bạn một đội ngũ BA có năng lực mà bất kì doanh nghiệp nào cũng ao ước.Với sự cam kết cao nhất, chúng tôi bảo đảm sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những bài toán khó, qua đó, khẳng định vai trò Công ty Đào tạo và Tư vấn phân tích nghiệp vụ phần mềm hàng đầu (BA) dẫn đầu tại Việt Nam.

Liên hệ nhà tổ chức