Giới thiệu

9cv9 vinh hạnh mời anh Trần Đằng Vân - Nhà Đồng sáng lập và CEO của Butterfly Hub (Chuyên tạo app về làm đẹp dựa trên dữ liệu phân tích) và Đồng sáng lập MITFive (nơi trao đổi và cố vấn cho các Doanh nhân về khởi nghiệp và kinh doanh). Anh được mời với tư cách là diễn giả cho seminar được tổ chức song song với cuộc thi Hackathon.

[English version]

It’s our pleasure to have Mr. Tran Dang Van as our guest speaker for seminar held at the same time with the Hackathon competition. He is a CEO & Co-Founder at Buffterfly Hub (Transform BEAUTY, BRAIN, BUSINESS through Data Science) and Co-Founder/Owner at MTFive (where entrepreneurs exchange and take advice from experts and mentors).

Thông tin vé

FREE

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Free Sitting

Nhà tổ chức

9cv9

9cv9 is a career startup in Vietnam that aims to improve the employability of our users and thereafter match them to good jobs and internships

Liên hệ nhà tổ chức