Giới thiệu

Khóa học sẽ cùng bạn tìm hiểu về:

1. Cách làm thế nào ăn uống cho đúng cách!

2. Hiểu thế nào là khỏe mạnh toàn diện!

3. Lợi ích của việc ăn chay và những nhầm tưởng mà con người thường nói về nó.

Thông qua khóa học bạn sẽ khám phá được rằng, việc sống khỏe là hoàn toàn nằm trong sự quyết định của bạn. 

Thông tin vé

Trung tâm Inner Space

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Trung tâm Giá Trị Sống và Làm Giàu Thế Giới Nội Tâm (Inner Space)

Inner Space được thành lập năm 1999. Trung tâm hoạt động không vì lợi nhuận và tự trang trải về mặt tài chính (hoạt động hoàn toàn dựa vào đóng góp tình nguyện từ học viên và các tình nguyện viên). Với mục đích phục vụ cộng đồng và tạo điều kiện để tất cả mọi người tham gia các khóa học, MỌI HOẠT ĐỘNG tại Inner Space đều được tổ chức không tính phí. Nội dung các khóa học, chương trình hướng đến mục tiêu giúp học viên nhận thức đúng về bản thân, từ đó mang lại những thay đổi tích cực bên trong mỗi cá nhân và cho cộng đồng.

Liên hệ nhà tổ chức