Giới thiệu

[Body Language of Leaders] EIY Public Speaking 23rd meeting invitation

Research shows that when your verbal and nonverbal signals are out of alignment, people are forced to choose between what they hear and what they see. And subconsciously, they'll believe your body language. In this meeting, EIY Public Speaking Instructors reveal how body language is perceived and often misread, and share the six nonverbal signals you need to know to make a positive first impression. We also discuss the importance of body language for leaders and show how you can establish leadership presence. Lastly, we provide simple and effective tips on communicating with gestures and stance.

Join EIY Public Speaking club 23rd meeting as below info:

- Schedule: Sunday morning, Sep 9, 10:30AM-12:30PM
️️ -Venue: EIY Office, 2nd floor, 108/69C Tran Quang Dieu, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh city.
-️ Participants: maximum 20 attendees 
-️ Guest fee: 50,000 VND
-️ Language: 100% English
-️ Facilitators: Matt, Yoko

 

  

Thông tin vé

Guest fee

50.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho khách (không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ)

Nhà tổ chức

EIY Public Speaking Club

EIY là Trung Tâm Đào tạo kỹ năng nói trước đám đông. Trung tâm EIY Public Speaking được tạo dựng với một mục tiêu là khát khao góp phần thay đổi cách người trẻ Việt Nam thể hiện bản thân họ qua ngôn ngữ tiếng Anh và ứng dụng các kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp trong môi trường công việc toàn cầu hóa như hiện nay.

Liên hệ nhà tổ chức