Giới thiệu

Chúng ta đang ngày càng bận rộn trong cuộc sống. Lắm khi chúng ta phải đi qua tình huống như đi trên một sợi dây giăng cao! Làm sao để an toàn? Làm sao để...nhảy múa trên sợi dây thử thách?

Không nhất thiết phải đi nghỉ mát hay "giấu mình" ở một nơi hẻo lánh nào đó; bạn chỉ cần dành vài phút trong ngày để bước lùi lại, suy ngẫm, hít thở và thư giãn >> Tạo sự Cân Bằng cho bản thân ở mỗi khoảng khắc và mỗi ngày.

Khóa học Cân Bằng trong Biến Động sẽ cùng bạn tìm hiểu những nội dung và những phương pháp để giúp bạn!

Video giới thiệu về Trung tâm:

 

Thông tin vé

Trung tâm Inner Space

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Trung tâm Giá Trị Sống và Làm Giàu Thế Giới Nội Tâm (Inner Space)

Inner Space được thành lập năm 1999. Trung tâm hoạt động không vì lợi nhuận và tự trang trải về mặt tài chính (hoạt động hoàn toàn dựa vào đóng góp tình nguyện từ học viên và các tình nguyện viên). Với mục đích phục vụ cộng đồng và tạo điều kiện để tất cả mọi người tham gia các khóa học, MỌI HOẠT ĐỘNG tại Inner Space đều được tổ chức không tính phí. Nội dung các khóa học, chương trình hướng đến mục tiêu giúp học viên nhận thức đúng về bản thân, từ đó mang lại những thay đổi tích cực bên trong mỗi cá nhân và cho cộng đồng.

Liên hệ nhà tổ chức