Giới thiệu

VIETRF Triển lãm Quốc tế Ngành Bán lẻ & Nhượng quyền thương hiệu duy nhất tại Việt Nam. Triển lãm độc nhất và thành công này được tổ chức bởi công ty triển lãm hàng đầu tại Hàn Quốc - Coex và sẽ quay lại và thậm chí thành công hơn trong lần thứ 9 năm 2017.

 

(English below)

Diễn giả: Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch HĐQT - Công ty Retail & Franchise Asia

Thảo luận: Những vấn đề pháp lý liên quan đến sự sống còn của những quan hệ nhượng quyền

Khách mời: Luật sư Hồ Hữu Hoành - Công ty luật Viet Franchise

Dẫn chương trình: Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch HĐQT - Công ty Retail & Franchise Asia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topic: Franchising in the post-Trump era Keynote: TPP - Where is it heading?

Speaker: Phi Van Nguyen, Chairperson - Retail & Franchise Asia

Workshop: The legal aspects that make or break your franchise relationships

Speaker: Huu Hoanh Ho, Lawyer - Viet Franchise

Facilitator: Phi Van Nguyen, Chairperson - Retail & Franchise Asia

Thông tin vé

SEMINAR TICKET

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

COEX Vietnam

Since its opening in March of 1979, Coex has provided a global exchange platform through exhibitions and international conferences and has become the MICE business hub of Asia, and the greatest exhibition venue and tourist attraction with a range of infrastructures for global business. Coex is owned by the Korea Int’l Trade Association (KITA), a private trade body.

Liên hệ nhà tổ chức