Giới thiệu

[HCM] Building your Analytics Capabilities
( Ứng dụng Analytics trong các ngành nghề khác nhau và hướng đi cần thiết để xây dựng năng lực Analytics cho cá nhân và tổ chức)

Cùng với xu hướng tất yếu trong cuộc #cách_mạng_4.0 bài toán đặt ra làm sao để có thể áp dụng khoa học dữ liệu vào mọi mặt của cuộc sống ?
VietBI - Viet Bussiness Intelligence tổ chức buổi hội thảo: Ứng dụng Analytics trong các ngành nghề khác nhau và hướng đi cần thiết để xây dựng năng lực Analytics cho cá nhân và tổ chức.
Với sự tham gia của Diễn giả: 
- Giáo sư NGUYỄN VĂN TUẤN - Học viện Garvan (Úc) Giáo sư đầu ngành về phân tích dữ liệu Y tế. 
- Tiến sĩ/Chuyên gia TRANG NGUYỄN - Sift Analytics Group (VN)

Xuyên suốt chương trình là các bài phân tích, ứng dụng thống kê và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và kinh doanh. Chia sẻ về xây dựng năng lực phân tích dữ liệu cho cá nhân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
Cùng sự tham dự của nhất nhiều khách mời là chủ các doanh nghiệp tại HCM.

________________________________________
Thời gian: 18:00 - 21:00, Ngày 21/01/2019
Địa điểm: Hội trường 701, ĐH Quốc Tế, Q3, HCM

 

Thông tin vé

Early birds

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Regular

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VietBI - Viet Bussiness Intelligence

Viet Bussiness Intelligence

Liên hệ nhà tổ chức