Giới thiệu

Thông tin vé

Vé Hội Thảo

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE

Địa chỉ: Tòa nhà HT Building 132-134, D2, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Liên hệ nhà tổ chức