Giới thiệu

{Please scroll down for English}

Có Gì Tại Hội Nghị Này?

Các cách tiếp cận khác nhau về Trách Nhiệm Xã Hội của Doanh Nghiệp và Tạo Ra Giá Trị Chung, sự khác biệt giữa từ thiện và sáng kiến phát triển cũng như các mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam, là các điểm sẽ được nhấn mạnh trong sự kiện năng động này.

Tham dự các phiên thảo luận và lắng nghe các chia sẻ từ những lãnh đạo doanh nghiệp về các sáng kiến tiếp cận để cải thiện sự gắn kết của nhân viên, gia tăng khách hàng thân thiết, phát triển doanh nghiệp bền vững, hợp tác để tạo ra tác động và các câu chuyện khác.

Điều gì sẽ diễn ra trong Hội nghị?

Bà Lê Hà Mỹ Trâm (Thành viên Hội Đồng Quản Trị của LIN) sẽ là người dẫn dắt Hội nghị này cùng với các điều phối viên, chủ tọa là ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch, Câu lạc bộ Các Doanh nghiệp Dẫn đầu, và ông Phan Đăng Cường, Cố vấn Cấp cao về Chính sách và Chiến lược của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.

Phiên thảo luận thứ nhất: Lợi ích, cơ hội và thách thức để tạo ra tác động thông qua CSR và Sáng kiến Tạo ra Giá trị chung

TÌm hiểu về khái niệm "giá trị chung" qua các chia sẻ về những cách khác nhau mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho cộng đồng trong khi vẫn theo đuổi các giá trị kinh doanh cốt lõi. Các đại diện từ trường Soul Music and Performing Arts Academy, Dale Carnegie Việt Nam và ASSIST Asia chia sẻ về cách tiếp cận độc đáo của họ trong việc tạo ra các tác động tích cực cho xã hội, kinh tế, và/hoặc môi trường qua đó định hướng phát triển, tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh.

 

Phiên thảo luận thứ hai: Mối quan hệ hợp tác giữa Doanh nghiệp và Tổ chức Phi lợi nhuận để cùng tạo ra tác động

Lắng nghe từ các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận địa phương cách nhận diện, thiết lập và giữ gìn mối quan hệ hợp tác hiệu quả để đạt được các mục tiêu chung cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp và tạo ra lợi nhuận. Các đại diện doanh nghiệp từ Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Schneider Electric và ICS chia sẻ về cách họ vận động nguồn lực, tăng cường sức mạnh và vượt qua các điểm yếu để tìm ra được lợi ích chung cho cộng đồng.

 

Ai nên tham dự Hội nghị này?

Dù cho bạn là chủ doạnh nghiệp, lãnh đạo cấp cao, trưởng phòng, nhân viên, hoặc chuyên viên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang vận hành tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn vẫn có thể tìm thấy các giá trị mà bạn có thể ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp của mình.

---

What Can You Expect at the Conference?

This dynamic event is designed to highlight different approaches in Vietnam to Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value, the difference between charity and development initiatives as well as strategies for corporate partnerships with not-for- profit organizations.

Join the discussion and hear from business leaders about innovative approaches to improve employee engagement, increase customer loyalty, deliver sustainable business growth, partnerships for impact and more.

What will happen at the Conference?

The Conference is hosted by Ms. Le Ha My Tram (LIN Board member) with keynote addresses from Mr. Pham Phu Ngoc Trai, Chairman, Leading Business Club, and Mr. Phan Dang Cuong, Senior Advisor on Policy and Strategy, Embassy of Ireland in Vietnam

Panel Discussion 1: Benefits, opportunities and challenges achieving impact with CSR and Creating Shared Value initiatives

Learn about the concept of creating shared value by hearing different ways a business can add value to a community while supporting their bottom line.  Hear from Company representatives including Soul Music and Performing Arts Academy, Dale Carnegie Vietnam and ASSIST Asia as they share their unique approaches to make a positive social, economic, and/or environmental impact to drive growth, profitability, and competitive advantage.

Panel Discussion 2: Business and Non-profit partnerships for impact

Learn from local companies and non-profits how to identify, form, and maintain effective partnerships to achieve shared objectives and drive business growth and profitability.  Hear from company representatives including Phu Nhuan Jewellery Company, Schneider Electric and ICS how they are mobilizing resources, leveraging strengths, and overcome weaknesses to realize a shared benefit to the community.

 

Who Should Attend the Conference?

Whether you are an owner, Senior leader, Department Manager, employee or practitioner of a large or small business operating in Ho Chi Minh City, you will find something of value that you can apply to your operations.

Thông tin vé

Standard

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé đã bao gồm ăn trưa.
Ticket price includes lunch.

Nhà tổ chức

EuroCham Vietnam, HAWEE, LIN

Hội nghị này được đồng tổ chức bởi Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Vietnam), Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, cùng phối hợp với các phòng thương mại khác.
---
This conference is organised by European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham Vietnam), Ho Chi Minh City Association for Women Executives & Entrepreneurs (HAWEE) and LIN, Centre for Community Development, in collaboration with other chambers and business.

Liên hệ nhà tổ chức