Giới thiệu

Khóa học giúp bạn xây dựng được hệ thống KPI chuẩn mực, giúp Doanh Nghiệp phát triển đúng định hướng chiến lược, đồng thời đánh giá đúng năng lực của nhân viên để có giải pháp phát triển phù hợp.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. Phương pháp xây dựng hệ thống BSC-KPI

 • Xây dựng bản đồ chiến lược công ty
 • Phương pháp xây dựng mục tiêu công ty
 • Hướng dẫn cách xây dựng mục tiêu cho từng phòng ban
 • Hướng dẫn cách thức phân bổ chỉ tiêu cho cá nhân từng nhân viên

 2. Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPIs cá nhân

 • Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi
 • Xây dựng thang điểm dành cho KPIs cá nhân
 • Xây dựng và đề xuất tỷ lệ (trọng số) theo nhóm tiêu chí

 3. Xây dựng hệ thống đánh giá BSC-KPI

 • Tìm hiểu form biểu mẫu BSC – KPI
 • Xây dựng BSC-KPI cho công ty, phòng ban
 • Xây dựng bảng KPI cho cá nhân nhân viên

 4. Thực hành xây dựng hệ thống BSC-KPI

 • Thực hành xây dựng BSC – KPI cho công ty
 • Thực hành xây dựng BSC – KPI cho phòng ban
 • Thực hành xây dựng KPIs cho cá nhân nhân viên hàng tháng

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

 • Ngày khai giảng: 26 - 05 - 2018  
 • Giờ học: 08h30 - 11h45 & 13h30 - 16h45
 • Ngày học: Thứ 7
 • Thời lượng: 1 ngày 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

 • Giảm 10% học phí cho 10 học viên đăng kí đầu tiên.
 • Học viên đăng ký theo nhóm từ 3 – 4 người: Giảm 20% học phí
 • Học viên đăng ký theo 5 người trở lên: Giảm 30% học phí

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

 • Học viên được học bằng phương pháp BMG – ITP (interactive training program) hoàn toàn mới với 90% thời gian học ứng dụng thực tiễn.
 • Học trực tiếp với Giám đốc các công ty giàu kinh nghiệm.
 • Học tập theo nhóm và phân tích tình huống thực tế ngay tại lớp học.
 • Được cập nhật từ điển ngân hàng KPIs mới nhất dành cho từng ngành hàng.

Thông tin vé

Khóa học: Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

BMG BUSINESS TRAINING

Học viện Kinh doanh BMG (BMG Business Training) ra đời từ năm 1999 là đơn vị đào tạo các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Truyền thông theo tiêu chí “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”.
Sứ mạng:
Mang kiến thức kinh doanh thực tiễn cho học viên Việt Nam
Giá trị cốt lõi:
Sáng tạo - Cam kết - Công bằng - Tôn trọng - Chia sẻ
Khóa học
APM - Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp
DMC - Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp
PMC - Marketing Dược chuyên nghiệp
KPI – Phương pháp xây dựng hệ thống BSC-KPI

Liên hệ nhà tổ chức