Giới thiệu

123

Thông tin vé

VIP

320.000 VND
400.000 VND Vé ngừng bán online

Gold

240.000 VND
300.000 VND Vé ngừng bán online

Silver

160.000 VND
200.000 VND Vé ngừng bán online

Copper

80.000 VND
100.000 VND Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Flamingo

Flamingo

Liên hệ nhà tổ chức