Giới thiệu

Thông tin vé

Vé VVIP

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu B1

Vé VIP - S1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu sàn S1

Vé VIP - S2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu sàn S2

Vé VIP - S3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu sàn S3

Vé Khán đài - A2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu khán đài A2

Vé Khán đài - A3

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu khán đài A3

Vé Khán đài - B2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

khu khán đài B2

Vé Khán đài - B3

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu khán đài B3

Nhà tổ chức

CÔNG TY VÕ THUẬT TỔNG HỢP VIỆT NAM

Công ty chuyên tổ chức giải đấu MMA chuyên nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức