Giới thiệu

Khóa học này phù hợp với ai?

 

 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm có kinh nghiệm khoảng từ 1-3 năm.
 • Học viên đã hoàn thành khóa học chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm cơ bản.

 

 

Tại sao bạn nên tham gia khóa học này?

 

 

Trở thành một chuyên gia hay một nhà lãnh đạo thật sự trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm với tất cả những kiến thức và kỹ năng cần thiết, tại sao không?

Đây là cơ hội để bạn tiếp cận với chương trình học chuẩn quốc tế do Học viện International Institute of Business Analysis (IIBA®) công nhận khi BAC trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của Endorsed Education Provider (EEPTM): 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

Với cấp độ của khóa học này, học viên có thể: 

 • Bằng chứng nhận chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm cao cấp của trung tâm chúng tôi.
 • Trở thành một chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm.
 • Có đầy đủ kiến thức của chủ đề bạn chọn.
 • Thực hành trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành của chúng tôi .
 • Làm việc với chúng tôi trong các dự án thực tế và đầy thử thách.
 • Được giới thiệu ứng tuyển chuyên viên BA cấp cao cho công ty phần mềm nổi tiếng như: CSC , FPT, KMS , Havey Nash…
 • Đạt được 21 giờ PDUs (Professional Development Units).

 

 

Chương trình học được thiết kế như thế nào?

 

 

Chúng tôi phát triển chương trình học dựa trên giáo trình Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide 2.0 và cập nhật BABOK® Guide 3.0) do IIBA cung cấp, tổng cộng được thiết kế thành 10 buổi (3 giờ/ buổi) bao gồm:

Lý thuyết thực tiễn. Thực hành dựa trên dự án mẫu.

 

 

Yêu cầu đối với học viên:

 

 

 • Tham gia khóa học đúng địa điểm, thời gian và thời khóa biểu đã quy định.
 • Tuân thủ các nội quy lớp học. 
 • Có tinh thần hợp tác, tham gia xây dựng bài, làm việc nhóm cùng các thành viên trong lớp và giảng viên.
 • Thực hành dựa trên lý thuyết thực tiễn.

Thông tin vé

Khóa ABA (Ưu đãi)

6.750.000 VND
7.500.000 VND Vé ngừng bán online

Khóa ABA

7.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn BAC

Khóa học được tổ chức bởi Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn BAC, hiện đang là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đào tạo các khóa học về Phân tích nghiệp vụ - Business Analisis (BA)

Liên hệ nhà tổ chức