Giới thiệu

Mission Possisble - giải pháp toàn diện trang bị cho người học bộ công cụ, phương pháp thực tiễn giúp hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hiệu quả hơn bất kể trong môi trường hoặc hoàn cảnh không thuận lợi.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

 • Chương trình quốc tế của NEWS® - Thụy Sĩ, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Phiên bản đặc biệt được thiết kế nhằm giúp người học hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả hơn trong bối cảnh phức tạp khó lường của cuộc khủng hoảng sức khoẻ toàn cầu hiện nay.
 • Chi phí đặc biệt cho phiên bản đặc biệt.
 • Được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế về chiến lược và phát triển lãnh đạo.
 • Chương trình được Việt hoá
 • Chứng nhận khoá học do NEWS® Coaching & Training – Thuỵ Sĩ cấp.

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC 

Sau chương trình, người học sẽ đạt được những kết quả giá trị:

 • Tiết kiệm 02 đến 03 giờ mỗi ngày, nâng cao năng suất
 • Thích ứng nhanh với sự thay đổi và những tình huống bất ngờ
 • Làm việc hiệu quả hơn trong môi trường áp lực và không chắc chắn
 • Cải thiện đáng kể hiệu suất hoạt động của tổ chức
 • Sử dụng nguồn lực tốt hơn

THỜI GIAN: 

 • Ngày 04.06.2020: 14:00 - 17:00
 • Ngày 11.06.2020: 14:00 - 17:00
 • 03 giờ coaching sau chương trình

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ!

Thông tin vé

Phí tiêu chuẩn

3.844.000 VND

Phí tham dự bao gồm:
- Sách và tài liệu học tập
- Chứng nhận quốc tế cấp bởi N.E.W.S®– Thụy Sĩ
Phí tham dự không bao gồm:
- Phí chuyển phát sách và tài liệu học tập trực tiếp đền người học
- Phí chuyển chứng nhận
- 10% Thuế GTGT

Early bird

3.075.000 VND
Vé ngừng bán online

Phí tham dự bao gồm:
- Sách và tài liệu học tập
- Chứng nhận quốc tế cấp bởi N.E.W.S®– Thụy Sĩ
Phí tham dự không bao gồm:
- Phí chuyển phát sách và tài liệu học tập trực tiếp đền người học
- Phí chuyển chứng nhận
- 10% Thuế GTGT

Nhóm từ 4 người

2.530.000 VND

Phí tham dự bao gồm:
- Sách và tài liệu học tập
- Chứng nhận quốc tế cấp bởi N.E.W.S®– Thụy Sĩ
Phí tham dự không bao gồm:
- Phí chuyển phát sách và tài liệu học tập trực tiếp đền người học
- Phí chuyển chứng nhận
- 10% Thuế GTGT

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.

Liên hệ nhà tổ chức