Giới thiệu

Đừng quên Objekt sẽ biểu diễn tại redcube vào ngày cuối cùng trong tháng !
Catch Objekt in the redcube at the end of the month !

 

PRE SALE:
80,000 VND (Available on TicketBox) VERY VERY LIMITED!

DOOR PRICE:
50,000 VND Before 11 pm
100,000 VND After 11pm


 

Thông tin vé

Objekt, Ali & Njuns

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

SAVAGE

.

Liên hệ nhà tổ chức