Giới thiệu

ĐỐI TƯỢNG: Dành cho tất cả các nhân quan tâm đến vấn đề Quản lý Tài chính cá nhân.

LỜI GIỚI THIỆU:
Bạn là các cá nhân?
Bạn có các mục tiêu tài chính dài hạn?
Bạn đang không biết làm sao để đạt được mục tiêu đó?
Bạn không rõ bản thân nên chi bao nhiêu? Tiết kiệm bao nhiêu? Đầu tư thế nào?

Buổi workshop này được tạo nên nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm cũng như bản chất của việc Quản lý tài chính cá nhân, từ đó hình thành nên cách tư duy tài chính đúng đắn, giúp bạn nhìn nhận, đánh giá cũng như nâng cao khả năng Quản lý của bản thân nhằm thực hiện được các mục tiêu tài chính đã đề ra.

DIỄN GIẢ: Là chuyên gia hàng đầu sở hữu bằng cấp quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Thông tin vé

Miễn phí

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Viettonkin Finance

Viettonkin Finance is a band of Viettonkin JSC.
Viettonkin JSC is an investment and legal consulting firm with 10-year experience working with many multinational corporations, including Fortune Global 500 and VNR500 firms, and several international NGOs. We have a dynamic team of professionals offering up to decades of experience of delivering Legal & Investment Advisory, Accounting and Tax and Translation and Localization.
You can visit us via websitehttp://www.viettonkin.com.vn

Liên hệ nhà tổ chức