Giới thiệu

[Scroll down for English]

CCD xin hân hạnh mời các bạn đến tham dự buổi nói chuyện 'Sự phát triển song sinh của Sài Gòn – Chợ Lớn’ với diễn giả Phúc Tiến. Sinh năm 1962 tại Sài Gòn, anh nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ và Saigon Times, và một nhà nghiên cứu lịch sử đô thị, đặc biệt là các di sản kiến trúc, lịch sử, và văn hoá của Sài Gòn. Anh cũng là tác giả của hai cuốn sách Sài Gòn không phải ngày hôm qua (2016) và Sài Gòn, Hai đầu thế kỷ – Saigon Then & Now (2017). Trong đó, cuốn Sài Gòn, Hai đầu thế kỷ tóm tắt công trình khảo cứu và so sánh của anh về sự biến đổi về lịch sử và văn hoá trong từng khu vực của Sài Gòn, cùng các chú thích chi tiết cũng như hình ảnh sinh động của Sài Gòn đầu TK 20 và đương đại (đầu TK 21).

Khi nghĩ đến Chợ Lớn, bạn thường liên tưởng đến điều gì? Những món ăn hương vị Hoa, các khu phố dài với dãy cửa tiệm xây dựng theo kiến trúc Nam Dương, hay những ngôi miếu cổ kính của những nhóm người Hoa khác nhau ở miền Nam? Đã bao giờ bạn tự hỏi Chợ Lớn hình thành từ khi nào, và từ bao giờ Chợ Lớn trở thành một phần của Sài Gòn chưa? Những biến đổi trong kiến trúc, cảnh quan, kinh tế, và văn hoá của Sài Gòn và Chợ Lớn đầu TK 20 và đầu TK 21 đã xảy ra như thế nào? Liệu mối tương quan Sài Gòn-Chợ Lớn sẽ tiếp tục biến đổi như thế nào trong tương lai? Hãy đến tham gia buổi thảo luận với diễn giả Phúc Tiến và bàn luận về mối quan hệ đan xen giữa hai khu vực đia lý-văn hoá-chính trị này nhé!

________________________________________________

CCD is pleased to invite you to our first official talk titled ‘Saigon – Cholon: A twin development’ with speaker Phúc Tiến. A native of Saigon born in 1962, he is a journalist for Tuoi Tre and Saigon Times, and an urban researcher with a focus on architectural heritage, history, and culture of Saigon. He is also the author of two books Saigon – Not yesterday (2016) and Saigon Then & Now – Early 20th & 21st Century (2017). The latter is a summary of his ethnographic research on the changes in history and culture of different areas in Saigon, combined with detailed references and illustrative photos of Saigon at the beginning of the 20th century and contemporary (beginning of the 21st century).

When you think about Cho Lon, what are some first things that come to your mind? The Hoa-influenced cuisine, long roads with rows of shop houses built in the Southern Chinese architecture, or solemn temples built by different Hoa communities in Southern Vietnam? Have you ever wondered when Cho Lon was formed and how it became a part of Saigon? How has the architecture, landscape, economy, and culture of Saigon and Cho Lon changed from beginning of the 20th century to 21st century? How might the interconnected relationship between Saigon and Cho Lon continue to change in the future? Come to the talk with speaker Phuc Tien and discuss about the layered connections between these two geographic and socio-political areas!

 

Thông tin vé

Vé phổ thông (General Tickets)

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đi kèm với một món đồ uống miễn phí.

Tịcket comes with a free drink.

Vé sinh viên (Student Tickets)

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Cần xuất trình thẻ sinh viên hợp lệ. Vé đi kèm một món đồ uống miễn phí.

Appropriate student IDs need to be shown. Ticket comes with one free drink.

Nhà tổ chức

Thư quán Cội Việt

Thư quán Cội Việt là một tổ chức xã hội làm về giáo dục cộng đồng trẻ Việt Nam thông qua các lớp học và tour giáo dục tạp trung vào các chủ đề xây dựng kiến thức xã hội nền tảng và các chuyên đề về văn hoá lịch sử Việt Nam. Tổ chức cũng tổ chức các hoạt động để hỗ trợ các bạn trẻ thực hành suy nghĩ biện chứng và đọc các tư liệu đa dạng.

Thư quán Cội Việt is a social enterprise in the field of youth education, offering classes and tours that range from foundational social knowledge to specialized topics in Vietnamese history and culture. The organization also arranges activities that support youths to engage in critical thinking and reading diverse texts.

Liên hệ nhà tổ chức