Giới thiệu

Nội dung:     

 

 • * Giới thiệu về mô hình doanh nghiệp tinh gọn
   
 • * Phân tích lợi thế cạnh tranh và điểm khác biệt của doanh nghiệp
   
 • * Các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng
   
 • * Xây dựng hệ thống chuẩn hóa doanh nghiệp trên nền tảng Operational Excellence
   
 • * Các công cụ cải tiến và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
   
 • * Tự động hóa doanh nghiệp và giải phóng công việc hàng ngày cho chủ doanh nghiệp

 

Điểm khác biệt:

 

 • Số lượng học viên ít
   
 • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng nhận ngay tại lớp
   
 • Nội dung thực tế

 

Bao gồm: tài liệu, chứng chỉ, tea break nhẹ, phí giữ xe máy

 

Thông tin liên hệ:

Email: chinguyen@john-partners.com

Điện thoại: 08 33901011| 33901002

Hotline: 0903661512 (Ms. Chi)
                        

 

Thông tin vé

Essential Training

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

John&Partners

Giới thiệu về chúng tôi

• Được sáng lập vào năm 2010
• Tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp
• Các dịch vụ dựa trên mô hình Operational Excellence (OE)
• Lean, 6 Sigma, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao, quản lý chuỗi giá trị

Chúng tôi hỗ trợ giải quyết các vấn đề nội tại của khách hàng trong

• Xây dựng văn hoá cải tiến liên
• Xây dựng quy trình làm việc chuẩn
• Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả cao
• Tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp
• Giảm lãng phí - Ổn định chất lượng – Tối đa hoá năng suất

Liên hệ nhà tổ chức