Giới thiệu

HỘI THẢO HUẤN LUYỆN SƠ ĐỒ TƯ DUY THÁNG 10/2016

 

Kính gửi anh/chị Lịch 5 hội thảo huấn luyện Sơ Đồ Tư Duy tháng 10/2016 dành cho trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn:


1. Khóa căn bản: 16/10/2016


2. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong đào tạo: 23/10/2016


3. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong phát triển bản thân: 29/10/2016


4. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong công việc: 30/10/2016


5. Ứng dụng sơ đồ tư duy cho trẻ từ 14 đến 18 tuổi: 6/11/2016


Thời gian học: 9h00 đến 18h00

 

Thông tin vé

Vé 1

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY & PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Đào tào sơ đồ tư duy căn bản
Ứng dụng sơ đồ tư duy trong công việc và cuộc sống

Liên hệ nhà tổ chức